Wayne Dyer: Si crees que va a funcionar, verás oportunidades. Si no crees que funcionará, verás obstáculos